Přihláška online

*Jméno a příjmení:

*Adresa:

*Datum narození:
(ve formátu dd.mm.rrrr - např. 02.03.1972)
*Telefon:

*E-mail:

Zvolte kurz, na který se chcete přihlásit:


*Napište vhodný termín pro Vás:


*Úhrada:
bankovním převodem hotově

* Souhlasím s Organizačními pokyny vzdělávací agentury VašeKurzy.cz* - povinné údaje
Platba kurzu je možná bankovním převodem na účet u GE Money Bank 162063805/0600
nebo v hotovosti na adrese učebny.

Organizační pokyny vzdělávací agentury VašeKurzy.cz

Objednávání a placení kurzu
Přihlášky na školení a kurzy přijímáme pouze písemně. Přihlásit se je možné prostřednictvím přihlášky online, mailem nebo jinou písemnou formou.
Zaslané přihlášky jsou závazné. Odesláním přihlášky vyjadřujete svůj souhlas s těmito organizačními pokyny.

Kurzovné se platí předem. Platby je možno provádět bankovním převodem nebo v hotovosti na adrese učebny.
V ceně je zahrnuta výuka, studijní materiály a vystavení certifikátu či osvědčení o absolvování kurzu.

Stornovací podmínky
Každé zrušení účasti (storno) lze provést pouze písemně.
Přihlášku je možno bezplatně stornovat do 5 pracovních dnů před zahájením kurzu. Po tomto termínu, při neúčasti na kurzu nebo při předčasném ukončení kurzu - propadá kurzovné v plné výši.

Absence klienta na výuce
Není-li některý klient výuce přítomen, ať již z jakéhokoliv důvodu, nevzniká mu nárok na finanční kompenzaci.

Nezahájení kurzu
Vzdělávací agentura VašeKurzy.cz si vyhrazuje právo z důvodů technických i organizačních, zejména při nedostatečném počtu zájemců, zrušit plánovaný termín kurzu.
V tomto případě bude již přihlášeným zájemcům nabídnut nový náhradní termín kurzu nebo bude kurzovné vráceno v plné výši bez jakýchkoliv storno poplatků.

Vyplněním a zasláním přihlášky se uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů pro realizaci objednaných služeb.